Varför kan jag inte sova? 6 skäl till varför du är trött och inte kan sova (2023)

14 mars 2023

Varför kan jag inte sova? 6 skäl till varför du är trött och inte kan sova

Att inte kunna sova även när du är trött kan vara extremt frustrerande - speciellt om du behöver vakna tidigt nästa morgon. Vissa beteenden du utövar under dagen gör det ofta svårare att somna på natten.

Att identifiera och korrigera dessa problembeteenden kan hjälpa dig att dra nytta av en bättre nattsömn. Så, om du har undrat, "Varför kan jag inte sova trots att jag är trött?" — här är sex möjliga gärningsmän och några tips som hjälper dig att somna lättare.

6 vanliga orsaker till att du är trött men inte kan sova

Innan du tar till sömntabletter eller andra läkemedel som lovar en bättre nattsömn, fråga dig själv om någon av följande faktorer kan störa din förmåga att somna och somna.

1. Långa tupplurar

Att ta en kort tupplur under dagen när du är sömnig kan öka din energi och fräscha upp dig. Det kan också förbättra ditt humör. Dessa typer av tupplurar är kända som "power naps". De bör vanligtvis bara vara cirka 10 minuter.Varför kan jag inte sova? 6 skäl till varför du är trött och inte kan sova (1)

Att ta långa tupplurar eller ta en tupplur vissa tider på dagen kan göra det svårt att somna på natten. Forskning visar att tupplur längre än 30 minuter kan få dig att kännagrötigare och tröttareän innan din tupplur. Sömnexperter föreslår också tupplur senast 14.00. för att undvika problem med att somna.

Om du tar en tupplur under dagen, ställ in alarmet på 10 minuter för att undvika stökighet. Se också till att du vaknar från din tupplur senast 14.00. Om du känner att tupplurar på 10 minuter inte är tillräckligt långa, prova att bära öronproppar och en ögonmask för att hjälpa dig att somna snabbare.

2. Stress och ångest

Att tänka på stressande saker vid läggdags kan göra det svårt för dig att slappna av. Ett racing sinne och oroande tankar kan hålla dig uppe i timmar. Stress och oro kan också göra att du vaknar mitt i natten och har svårt att somna om.

När du upplever stress producerar din kropp högre mängder av ett stresshormon som kallas kortisol. Detta stresshormon kanstöra din förmåga att slappna avoch känna sig lugn.

Tillbekämpa stress och ångestpå natten, prova att utöva mindfulness-meditation. Mindfulness meditation innebär att rensa huvudet från alla tankar och fokusera på nuet. Fokusera på din andning. Känn bekvämligheten av dina lakan och madrass. Lyssna på en white noise-maskin eller avkopplande musik.Varför kan jag inte sova? 6 skäl till varför du är trött och inte kan sova (2)

Om din ångest är fortsatt hög, fråga din läkare om behandlingar och andra metoder som kan hjälpa till att minska stress och ångest.

3. Depression

Sömnlöshet och andra sömnproblem är vanliga symtom pådepression. Om du inte kan somna trots att du är trött kan du ha depression. Forskning visar att ca90 % av människornamed depression har också svårt att sova.

Depression är en allvarlig psykisk störning. Att inte bli behandlad kan leda till komplikationer som fysisk smärta och missbruk.

Om du tror att du kan ha depression, kontakta din läkare omedelbart för en utvärdering. Din läkare kommer att prata med dig om dina symtom och tillgängliga behandlingsalternativ. Mediciner och samtalsterapi är vanligastsätt att minska depression.

4. För mycket koffein

Koffein stimulerar din hjärna, energi och uppmärksamhet. Det kan hålla dig vaken i flera timmar - speciellt om du konsumerar det sent på eftermiddagen eller kvällen. Forskning visar att ha 400 mg koffeininom sex timmar efter sänggåendetkan påverka kvaliteten på din sömn. Detta motsvarar ungefär fyra eller fem koppar kaffe.

Försök att dricka mindre koffein under dagen, eller avbryt dig själv sex timmar före sänggåendet. Om du till exempel brukar gå och lägga dig vid 22:00, drick inget koffein efter 16:00. Koffein finns vanligtvis i kaffe, te, läsk, energidrycker och choklad.

5. Exponering för blått ljus före sänggåendet

Varför kan jag inte sova? 6 skäl till varför du är trött och inte kan sova (4)Blått ljus är den typ av ljus som sänds ut av skärmar. Enheter som avger blått ljus inkluderar TV-apparater, smartphones, surfplattor och datorer. Måttlig exponering för blått ljus kan få dig att känna dig piggare och öka ditt minne och din hjärnfunktion. Detta kan gynna dig under dagen, men exponering för blått ljus på natten kanhindra dig från att somna.

Försök att undvika att titta på blåljusenheter inom två timmar efter att du har lagt dig. Använd andra avslappningsmetoder för att hjälpa dig att somna lättare. Att lyssna på lugnande musik och läsa en bok är exempel på aktiviteter som kan hjälpa dig att slappna av och känna dig sömnig.

6. Sömnstörningar

Alla sömnstörningar kan störa din förmåga att få en god natts sömn.Sömnlöshetär den vanligaste sömnstörningen. Forskning visar att sömnlöshet påverkar en uppskattad10 % av den vuxna befolkningen. Ytterligare 20 % av vuxna upplever enstaka symtom på sömnlöshet. Övrigvanliga sömnstörningarinkluderar narkolepsi, restless legs-syndrom och sömnapné.

Sömnstörningardiagnostiseras och behandlas vanligtvis av sömnspecialister. Om du tror att du har en sömnstörning kan du behöva delta i en sömnstudie över natten. Under en sömnstudie kommer en sömnspecialist att övervaka dina vitals och sömnbeteenden för att avgöra varför du inte kan somna eller sova.

Behandlingar för sömnstörningar involverar vanligtvis mediciner, samtalsterapi, livsstilsförändringar och/eller medicinsk utrustning. Till exempel om du får diagnosensömnapné, kan din läkare rekommendera att gå ner i övervikt och använda en CPAP-maskin (Continuous Positive Airway Pressure). Dessa behandlingar kan hjälpa till att minska dina symtom och få dig att sova bättre.

Att få en god natts vila

Nu när du känner till några av anledningarna bakom "Varför kan jag inte sova på natten även när jag är trött?", är det dags att lägga dessa bekymmer.

Begär ett mötemed Healthcare Associates of Texas idag om du behöver behandling för en sömnstörning. Vi kan utvärdera och identifiera grundorsaken så att du kan återgå till att sova lugnt hela natten.

Referenser

  1. "Påverkar tupplur sömn på natten?" Sleep Foundation, 27 september 2022. https://www.sleepfoundation.org/how-sleep-works/does-napping-impact-sleep-at-night.
  2. "Hur stress kan påverka din sömn" Baylor College of Medicine, 9 maj 2019.https://www.bcm.edu/news/how-stress-can-affect-your-sleep.
  3. Fang, Hong, Sheng Tu, Jifang Sheng och Anwen Shao. "Depression i sömnstörningar: En recension om ett dubbelriktat förhållande, mekanismer och behandling." Journal of Cellular and Molecular Medicine 23, nr. 4 (2019): 2324–32.https://doi.org/10.1111/jcmm.14170.
  4. Sejbuk, Monika, Iwona Mirończuk-Chodakowska och Anna Maria Witkowska. "Sömnkvalitet: En narrativ recension om kost, stimulantia och fysisk aktivitet som viktiga faktorer." Näringsämnen 14, nr. 9 (2022): 1912. https://doi.org/10.3390/nu14091912.
  5. "Ljusets färg påverkar dygnsrytmerna." Centers for Disease Control and Prevention, 1 april 2020.https://www.cdc.gov/niosh/emres/longhourstraining/color.html.
  6. Morin, Charles M. och Denise C. Jarrin. "Epidemiologi av sömnlöshet." Sömnmedicinska kliniker 17, nr. 2 (2022): 173–91. https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2022.03.003.
  7. "Nyckelsömnstörningar." Centers for Disease Control and Prevention, 14 december 2022.https://www.cdc.gov/sleep/about_sleep/key_disorders.html.
  8. Taquet, Maxime, John R. Geddes, Masud Husain, Sierra Luciano och Paul J Harrison. "6-månaders neurologiska och psykiatriska utfall hos 236 379 överlevande av COVID-19: en retrospektiv kohortstudie med elektroniska journaler." Lancet Psychiatry, nr 8 (2021): 416–27.https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2215-0366%2821%2900084-5.

Relaterade inlägg:

Kronisk sömnbrist kan påverka din allmänna hälsa6 överraskande orsaker till kronisk sömnlöshet du kanske inte känner tillVad orsakar snarkning?Varför blir jag så varm när jag sover?

Granskad för medicinsk noggrannhet av

14 mars 2023 Dr. Terrence Feehery

Som medlem av Healthcare Associates of Texas-familjen i mer än 15 år fortsätter Dr. Feehery att stärka patienterna genom högre utbildning. Hans kommunikationsförmåga gör det möjligt för honom att ge varje patient den information som är mest relevant för hans eller hennes specifika hälsobehov. Medan han alltid är medkännande och förstående, är Dr Feehery ärlig och rak samtidigt som han ger tydliga anvisningar för sina patienter på deras väg mot förbättrad hälsa.

Är du redo att bli ditt friskaste jag?

Få tips levererade till din e-postkorg varje månad. Låt oss bli lyckligare och friskare tillsammans!

"); });

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ms. Lucile Johns

Last Updated: 11/09/2023

Views: 5452

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ms. Lucile Johns

Birthday: 1999-11-16

Address: Suite 237 56046 Walsh Coves, West Enid, VT 46557

Phone: +59115435987187

Job: Education Supervisor

Hobby: Genealogy, Stone skipping, Skydiving, Nordic skating, Couponing, Coloring, Gardening

Introduction: My name is Ms. Lucile Johns, I am a successful, friendly, friendly, homely, adventurous, handsome, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.